Alles wat je moet weten over vitamine B12

Je hoort steeds meer over B12 te kort. Wat is het? Waar herken je het aan en kun je het meten?

B12
B12 is een belangrijke vitamine met veel functies. Zo heeft het een positieve invloed op het immuunsysteem en op de werking van het zenuwstelsel. Het ondersteunt de aanmaak van rode bloedlichamen en het is nodig bij de vorming van het DNA en RNA. Vitamine B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst zoals vlees, vis, eieren en zuivel. Vegetariërs en veganisten hebben daarom vaak lage B12 waardes.

B12 tekort
Vitamine B12 tekort komt voor bij alle leeftijdsgroepen. Baby’s, kinderen, jongeren, middelbare leeftijd, ouderen en bejaarden. In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat 80 tot 90% van de mensen met chronische klachten een aanzienlijke vermindering van de klachten ondervinden bij toediening van B12. Bij een te kort aan vitamine B12 kan minder DNA worden aangemaakt. Dit is nodig als lichaamscellen zich vermenigvuldigen. Vooral bloed- en zenuwcellen vermenigvuldigen zich snel. Tekorten zul je daar als eerste merken. In Nederland heeft naar schatting één op de vier ouderen en te kort aan vitamine B12, door een verminderde opname in het maag-darmkanaal. Dit kan leiden tot bloedarmoede en schade aan het zenuwstelsel. Een te kort aan B12 wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van Alzheimer en hart – en vaatziekten.

Symptomen B12 te kort
Een tekort aan vitamine B12 kunnen veel verschillende en onverklaarbare klachten geven op neurologisch, psychisch en lichamelijk vlak. Enkele voorbeelden van verschijnselen zijn:

Neurologisch:

 • Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op “watten” lopen, uitvalsverschijnselen.
 • Concentratiestoornissen, geheugenproblemen.
 • Afasie: niet op de juiste woorden komen, verspreken.
 • Ataxie: onverklaarbaar vallen of ergens tegenaan lopen, moeilijk lopen.
 • Verminderde pijnbeleving, verslechterde fijne motoriek, reuk en smaak.

Psychisch

 • Depressie, nervositeit, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gedragsverandering.
 • Dementie, verwardheid, psychose.

Fysiek:

 • Spierpijn en krachtsverlies
 • Gewrichtsklachten
 • Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, verergerde menstruatiepijn.
 • Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen.
 • Haaruitval
 • Bleekheid
 • Oorsuizen

B12 is een belangrijke vitamine met veel functies. Zo heeft het een positieve invloed op het immuunsysteem en op de werking van het zenuwstelsel. Het ondersteunt de aanmaak van rode bloedlichamen en het is nodig bij de vorming van het DNA en RNA. Een tekort aan vitamine B12 kunnen veel verschillende en onverklaarbare klachten geven op neurologisch, psychisch en lichamelijk vlak.

Oorzaak B12 tekort
Er zijn vele oorzaken voor een tekort aan vitamine B12. De meest voorkomende oorzaak is een verstoorde opname in het maag-darmkanaal. Vitamine B12 wordt in het laatste deel van de dunne darm opgenomen (ileum). Het probleem wordt echter al eerder veroorzaakt, nl. in de maag. Vitamine B12 wordt gekoppeld aan de stof ‘intrinsieke factor. Dit is een bestanddeel van maagsap. Als het maagslijmvlies is beschadigd ontstaat er op den duur een vitamine B12 te kort. Meestal gaat dit sluipend. We zien veel problemen bij het langdurig gebruik van maagzuurremmers.

Suppletievormen van B12
De best opneembare vormen zijn methylcobalamine en adenosylcobalamine. Dit zijn beide actieve vormen. Er is een nauw verband tussen foliumzuur (B11) en B6 voor bijv. een optimale methylatie in je lichaam.

Opname B12 en veiligheid
Volgens de Gezondheidsraad is er geen risico verbonden aan een hoge B12-inname. Echter: meten is weten. Wil je weten hoe het met jouw B12 waarde is? Via een EMB test of via de labtest vitamine B12 krijg je dit inzichtelijk. Het is nog goed om te vermelden dat er een verschil is in het meten van B12 in het serum (bloed) of in de cel. Daarbij hanteert de standaard van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) een ondergrens van 148 pmol/l. In Japan is de ondergrens 407 pmol/l. Wij zijn van mening dat de normaalwaarde verhoogd zou moeten worden naar minsten 450 pmol/l.

Zoals aangegeven is er een belangrijk verschil tussen het gehalte vitamine B12 in serum (bloed) of in de cel. Het totale vitamine b12 in bloed is gebonden aan 3 transport eiwitten. Alleen vitamine B12 wat gebonden is kan vitamine B12 in de cellen brengen. Dit wordt ook wel HoloTC of Actief B12 genoemd. Vaak is dit maar 6 tot 20% van het totale serum vitaminen B12. Dit is de waarde die wij testen met de labtest vitamine B12-STATUS.

NB dit blog is bedoeld om achtergrond informatie te verstrekken. Beter in de Praktijk doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Raadpleeg altijd jouw arts voordat je tot ingrijpende veranderingen besluit die die gevolgen hebben voor uw gezondheid. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen naar aanleiding van de consulten vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden geven hebben een energetische en/of holistische insteek.

“Wij zullen de ware gezondheid slechts ontdekken, wanneer wij ons losmaken van de massa.
Want de massa staat lijnrecht tegenover het gezonde verstand en verdedigt haar eigen ondeugden en kwalen.
Wij moeten vragen: Wat is het beste? En niet: Wat is het gebruikelijke?”
Lucius Annaeus Seneca (55v. – 41 n. Chr.)